Πάνος Σκλαβενίτης / Panos Sklavenitis


PROJECT WANNA PLAY?
Τίτλος: "ΟΧΥΡΟ"

Το "Οχυρό" θα αποτελέσει μια διασκευή της περφόρμανς "Screen" (Mimar Sinan University, Κωνσταντινούπολη, 2009). Πρόκειται για μια επιτέλεση που τώρα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία 15-20 παιδιών, από 8-12 χρόνων.

Θα κατασκευάσουμε ένα "οχυρό". Στο εσωτερικό του θα έχει χρώματα, υφάσματα, πλαστελίνες, ξυλάκια, πλαστικούς σωλήνες, παιχνίδια και άλλα "έτοιμα" υλικά, τα οποία θα ανακατασκευάζουμε, θα τα κατασρέφουμε, θα τα χρησιμοποιούμε ώστε να δημιουργούμε ήχους και να φτιάχνουμε πρόχειρες κατασκευές (σημαίες, κείμενα, γλυπτά, "όπλα" κτλ). Αυτές θα τις προτείνουμε στο κοινό μέσα από μικρές τρύπες που θα έχουμε ανοίξει προηγουμένως στο εξωτερικό του οχυρού, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από μουσαμά ή κάποιο άλλο ημιδιάφανο ύφασμα.
Το "Οχυρό" μπορεί να εκληφθεί ως μια αλληγορία σχετικά με την δημιουργική διαδικασία εν γένει (οι τόποι, οι τρόποι, οι θέσεις, οι διαθέσεις, οι προθέσεις, οι εκθέσεις, γύρω από ένα δημιουργικό γεγονός), ενώ θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε σε αναλογία με την οθόνη ή το θέατρο σκιών.Τitle: "The Fort"

The "Fort" will be a remake of the performance "Screen" (Mimar Sinan University, Istanbul, 2009). This is a performance which will now take place with the cooperation of 15 to 20 children from 8-12 years.We will construct a "fortress". Inside it, there will be fabrics, sticks, plastic pipes, toys and other "ready" materials, which will remanufacture, destroy, use them to create sounds and prepare structures (flags, texts, sculptures, "arms", etc.). These will be shown to the public through small holes that we will have previously opened on the outside of the fort, which will be made from canvas or other translucent fabric.The "Fort" can be seen as an allegory about the creative process in general (places, ways, positions, moods, intentions, reports, around a creative event), and it will be interesting to see in contrast with the screen or shadow theater.Ο Πάνος Σκλαβενίτης χρησιμοποιεί διαφορετικές πρακτικές (επιτελέσεις και εγκαταστάσεις, συμμετοχικές δράσεις, ψηφιακές εφαρμογές, δράσεις στον δημόσιο χώρο, σχέδιο, κείμενα κ.α.) αποσκοπώντας στην εξερεύνηση των ορίων σε ότι αφορά στην δημιουργική, ερευνητική και στοχαστική διαδικασία, μέσω της εμπλοκής αυτών των αμιγώς καλλιτεχνικών πρακτικών με άλλες επιστημονικές ή καθημερινές. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γραφιστικής του ΙEK ΔΕΛΤΑ (HND, Γραφικές Τέχνες, 1996–1998) και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (BA(hons), Ζωγραφική, 2006-2011), όπου μέσω της υποτροφίας Erasmus φοίτησε στην Royal Academy of fine arts ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN (2009, painting -In Situ). Έχει πραγματοποιήσει επιτελέσεις και δράσεις στο δημόσιο χώρο και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Panos Sklavenitis (1977- Ithaca, Greece) using different artistic practices (performances and installations, participatory acts, blogging, drawings, texts etc.) is seeking to explore the limits of creative and intellectual research and their interference with the science and the everyday.
He has graduated the IEK DELTA - Art & Design (HND, Graphic arts, 1996 – 1998) and the Athens School of Fine Arts (BA(hons) in Painting, 2006 – 2011), he studied in Royal Academy of fine arts ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN (2009, painting -In Situ) through the Erasmus scholarship. He has realized performances and actions in the public space and he has participated in several group exhibitions and conferences in Greece and abroad.