Μυρτώ Βουδούρη / Myrto Voudouri

PROJECT WANNA PLAY? 
Τίτλος: "Καθρέφτη καθρεφτάκι"

Το project αυτό χωρίζεται σε τρία στάδια. 
Μπροστά από ένα καθρέφτη είναι τοποθετημένο ένα διάφανο χαρτί ,τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους. Στη συνέχεια τα παιδιά ,μπαίνουν στη διαδικασία να ζωγραφίσουν το ένα το άλλο. Στο τρίτο στάδιο δημιουργούν με τα παραγώμενα έργα μια ομαδική σύνθεση. Σκοπός του παιχνιδιού είναι το κάθε παιδί να παρατηρήσει τον εαυτό του και το διπλανό του, δημιουργώντας στο τέλος ένα ομαδικό εικαστικό έργο.

Αριθμός παιδιών: 10 
Ηλικίες: 5 - 10Title : " Mirror, my beautiful mirror"


This project is divided into three stages.
A transparent paper is positioned in front of a mirror and children are asked to draw themselves. Then the children are in the process to paint one another. During the third phase they create a group composition with drawings produced.
Aim of the game is every child to observe himself and the child nearby , and to finally create a group art project.Μυρτώ Λουϊζα Βουδούρη

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1983. Σπούδασε Ανθρωπολογία στο Παρίσι και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο με αντικείμενο Ανθρωπολογία και Τέχνες. Έκανε την πρακτική της στο Μουσείο Μπενακη το 2010 και έκτοτε διοργανώνει ως επιμελήτρια εικαστικές εκθέσεις.

Επιμέλεια ατομικών εκθέσεων
2011 Κλειώ Μακρή, Ο χρόνος που θεωρείτε χαμένος, Αστρα gallery, Αθήνα
2011 Μανού Τιλίνσκι, Territorio del Mundo, Παλιά Αγορά Κυψέλης, Αθήνα
2010 Ζιζή Μακρή, Κίνα 1963, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

Επιμέλεια ομαδικών εκθέσεων
2013 Temptation of a self Portrait, gallery Ποντοπόρος, Παρος
2013 Ataxia, Contemporary Art meeting Point CAMP, Αθήνα , συνεπιμέλεια με την Ιωάννα Γουζέλη
2012 OrdoAbChao, Contemporary Art meeting Point CAMP, ΑθήναMyrto Louisa Boudouri

Born in Paris in 1983. She follows studies of anthropology in Paris, and then performs post university studies in London on the theme “Anthropology and art”. She carries out her training course in 2010 at Benaki’s Museum and since then, organizes as curator of art exhibitions.

Curated solo exhibitions
2011 Klio Makri, The time regarded lost, Astra gallery, Athens
2011 Manou Tilinski, Territorio del Mundo, Old market of Kypseli, Athens
2010 Zizi Makri, China 1963,  Benaki Museum, Athens

Curated group exhibitions
2013 Temptation of a self Portrait, Pontoporos gallery, Paros Island
2013 Confusion, Contemporary Art meeting Point CAMP, Αthens , co-curated with Ιoanna Gouzeli
2012 OrdoAbChao, Contemporary Art meeting Point CAMP