Βάσια Κατσαρελά / Vasia Katsarela

PROJECT WANNA PLAY?
Τίτλος: "Η ιστορία  των χρωμάτων"

“Ο γερο-Αντόνιο δείχνει έναν παπαγάλο που διασχίζει τον απογευματινό ουρανό.
Μοιάζουν ψέμα τόσα χρώματα για ένα μόνο πουλί. Δεν ήταν έτσι ο παπαγάλος. Δεν είχε χρώματα. Σκέτο γκρι ήταν. Τα φτερά του ήταν κοντά σαν βρεγμένης κότας. Άλλο ένα μέσα στα τόσα πουλιά που ποιος ξέρει πώς ήρθαν στον κόσμο, γιατί οι θεοί δεν ήξεραν ποιος ή πώς είχε φτιάξει τα πουλιά. Κι έτσι ήταν.” Με βάση την ιστορία Η ιστορία των χρωμάτων (Ιστορία του γερο-Αντόνιο, Subcomandante Marcos) ,θα δημιουργηθεί μία δράση κατά την οποία τα παιδιά στον ρόλο πρωταγωνιστών, καλούνται να χρωματίσουν έναν γκρι παπαγάλο. Ακούγοντας το παραμύθι, τα παιδιά  ψάχνουν να βρουν την ανάλογη κορδέλα, και στο τέλος συνεργάζονται όλα μαζί
βάζοντας ο καθένας το διαφορετικό του στοιχείο , και δημιουργούν έναν χρωματιστό παπαγάλο.

Αριθμός παιδιών: 10 -15 παιδιά (αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και θεατές).


Tiltle:  " The story of colours ""The old Antonio shows a parrot that crosses the evening sky.
Resemble lie many colors for a single bird. It was not like the parrot. He had no colors. Plain gray was. His wings were as short as a wet hen. And so it was.  It was one among so many birds, who knows how they came to world. Because, not even Gods knew who and how made the birds. «Based on the story The story of colors (History of old-Antonio, Subcomandante Marcos), will create an action in which the children of the role players are invited to paint a gray parrot. Listening to the story, the children are looking to find the appropriate ribbon, and finally work together
putting everyone in a different element, and create a colorful parrot.
Number of children: 10 to 15 children (audience can also participate).


Η Βασιλική Κατσαρελά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982.
Το 2007-2012 Σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών, τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης  με καθηγητή τον Γιάννη Σκυλογιάννη και αποφοίτησε με
άριστα. Κατά την διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε μαθήματα χαρακτικής με
καθηγητή τον  Μανώλη Γιανναδάκη.
Από τον Οκτώβριο του 2012 κατοικεί στην Weimar, Germany όπου  και
συνεχίζει τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα : Τέχνη σε Δημόσιο
Χώρο και Νέες Καλλιτεχνικές Στρατηγικές  στο Bauhuas Univeritat Weimar
Germany( MFA: Public Art and New Artistic Strategies) .

Ομαδικές εκθέσεις ( επιλογή)
ß 2012, Open Show Studio , Επιμέλεια : Σοφία Τουμπουρά, Απρίλιος ,
Τίτλος : Why Art Now, Αθήνα-Ελλάδα
ß 2012, Dynamo Project Space, Επιμέλεια : Απόστολος Καλφόπουλος ,
Μάρτιος 2-11 2012, Θεσσαλονίκη-Ελλάδα
ß 2011, Αλατζά Ιμαρέτ, Επιμέλεια: Μαρία Κενανίδου-Τμήμα Εικαστικών
κ Εφαρμοσμένων Τεχνών , Μάιος , Θεσσαλονίκη Ελλάδα, Ομαδική
Έκθεση Φοιτητών Σχολής  Καλών Τεχνών  « ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Vasiliki Katsarela was born in Athens in 1982.
From 2007 until 2012 she studied painting at the School of Fine Arts, Department of
Fine and Applied Arts of the Aristotle University
Thessaloniki with Professor John Skylogiannis. She graduated with
excellently. During her studies she attended printmaking with
Professor Manolis Yiannadakis.
From October 2012 she is  living in Weimar, Germany, where
 she continues her studies at the
Master Program: Public Art
and New Artistic Strategies in Bauhuas Univeritat Weimar
Germany (MFA: Public Art and New Artistic Strategies).

Group exhibitions (selection)
- 2012, Open Show Studio, Editor: Sophia Toumpouras, April,
Title: Why Art Now, Athens-Greece
-2012, Dynamo Project Space, Editor: Apostolos Kalfopoulos,
2 to 11 March 2012, Thessaloniki-Greece
- 2011, Alatza Imaret Editor: Maria Kenanidou-Visual Department
and Applied Arts, May, Thessaloniki Greece, Group
Report Student School of Fine Arts "ATTEMPTS"

Contact:
Email: katsarela@hotmail.com / v.katsarela @ gmail.com